aktualizováno: 02.08.2018 22:30:30

Z  GUARAGARU - chovatelská stanice britských koček

potomci

chovatelská stanice z Lužinek

narozena 28.-29. 10. 2014

  
 Xerxes  
   britský červemě stříbřitý mramorovaný
 
 (BRI d 22 62)
 
 Xenia 
    britská modře želvovinová mramorovaná
(BRI g 22)
 
 Xavieria 
    britská černě želvovinová stříbřitá tečkovaná 
 (BRI fs 24 62)
  
 Xperia
    britská čokoládově želvovinová stříbřitá mramorovaná
 (BRI hs 22 62)
 

 

narozena 7.5.2014

 
 Katharine Santa
    britská čokoládově želvovinová
 stříbřitá  mramorovaná

 (BRI hs 22 62)
 
 Kenneth Vidal
   britský červený tečkovaný
 (BRI d 22)
  
 Korina Miu
   britská lilová želvovinová tečkovaná
 (BRI j24)
  
 Kimberly Aldonza
   britská lilová želvovinová stříbřitá tečkovaná
 (BRI js 24 62)
  
 Kliford Ramón
   britský krémový mramorovaný
 (BRI e22)

 

chovatelská stanice Royal Magic

narozena 9. 4. 2014


 Atos
    britský černě stříbřitý tečkovaný 
 (BRI ns 24 62)

 Aslan

 

    britský lilový tečkovaný 
 (BRI c 24)

 Alexander
    britský lilový tečkovaný 
 (BRI c 24)

 

 

vrh J

narozena 13.8.2013

  
 Joie Ricardo 

   krémový stříbřitý mramorovaný 
 (BRI es 22 62)

   
 
Jiffa Leonardo

   krémový stříbřitý tečkovaný 
 (BRI es 24 62)

 

vrh I

narozena 11.6.2013

  
 Ilaria Esteri
   britská čokoládově želvovinová stříbřitá  
 mramorovaná 

 (BRI hs 22 62)
 
 Inéz Chiquita
    britská čokoládově želvovinová stříbřitá tečkovaná  
 (BRI hs 24 62)
 
 Iikka Angelo 
    britský krémový mramorovaný
 (BRI e 22)
  
 Isandro Drago
    britský červený stříbřitý tečkovaný
 (BRI ds 24 62)

 

chovatelská stanice z Lužinek

narozena 10.6.2013

  
 Terrence  
   britský červemě tečkovaný
 
 (BRI d 24)
 
 Timothy 
    britský červemě tečkovaný
 
 (BRI d 24)
 
 Tabitha 
    britská černě želvovinová stříbřitá mramorovaná 
 (BRI fs 22 62)
  
 Trinity
    britská čokoládově želvovinová tečkovaná
 (BRI h 24)
 

 

vrh H

narozena 20.6.2012

 
 Henoc Agapeto
 britský krémový stříbřitý tečkovaný 
 (BRI es 24 62)
 
 Heltesse Reina
    britská lilově želvovinová tečkovaná
 (BRI j 24)
 
 Huxley Basilio 
   britský krémový stříbřitý mramorovaný 
 (BRI es 22 62)
 
 Hyades Anjelika
    britská čokoládově želvovinová   stříbřitá 
 tečkovaná (BRI hs 24 62)
 
 Heliott Fidel
   britský červený stříbřitý tečkovaný
 (BRI ds 24 62)
 
 Hennie Lucinda
    britská lilově želvovinová stříbřitá
 tečkovaná (BRI js 24 62)

 

TOPlist